ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

Son zamanlarda tüm dünya tarafından çevreye verilen önem doğrultusunda, çevre konusunda hassas, duyarlı olan kuruluşların; toplum, müşteri ve yatırımcılar üzerindeki saygınlıklarını arttırdıkları göze çarpmaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulanması ile çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya verilen önem gösterilmekte ve bunun bir sonucu olarak da işletmeler, müşterileri için tercih sebebi olma şansını elde edebilmektedirler. Bunun yanı sıra, Çevre Yönetim Sistemi’ni etkin bir şekilde uygulayan kuruluşlarda doğal kaynak kullanımının azaltılması yoluyla maliyetlerinde azalma olduğu görülmüştür.


ISO 14001 belgesi alan işletmelerin kurmuş olduğu Çevre Yönetim Sistemi ile;

 • Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar,
 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder,
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır,
 • Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dokümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir,
 • Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır),
 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.
 • Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır,
 • Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır,
 • Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır),
 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar,

Detay ve Danışmanlık Hizmetimiz için

Bizimle iletişime geçin info@qplusconsultancy.com