Müşteri Denetimleri Hazırlık Danışmanlığı

Son yıllarda globalleşen dünya ve hızlı müşteri network ağı; kuruluşlara hem müşteriyi bulabilme, hem müşteri ile uzun vade de çalışabilme şartı getirmiştir. Bu bağlamda tedarikçi denetimleri önemli bir unsur olmuş; kalite, çevre, sosyal ve güvenlik süreçlerinde tedarikçilerin sürdürebildikleri yönetim sistemleri, müşteri için vazgeçilmez bir performans göstergesi haline gelmiştir. Qplus bu kapsamda tecrübe ve bilgiye dayalı danışmanlık vermekte ve firmaların denetimleri başarıyla geçmelerini ve müşterilerle daha iyi bir iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

Çalışmalarımızdan bazıları aşağıdaki gibidir;

  • Müşteri soru listesine ve Özel isteklerine göre ön denetim yapılması
  • Denetimde bulunan uygunsuzlukların raporlanması
  • Uygunsuzlukların dokümantasyon, analiz, eğitim vb. çalışmaların yapılması
  • Denetim öncesi son kontrollerin yapılması
  • Müşteri denetimlerinde firmada destek çalışmaları
  • Denetim sonrasında var ise uygunsuzlukların kapatılmasında destek faaliyetleri